Sürdürülebilirlik Anlayışımız

Sürdürülebilir bir çevre için hem bugünün hem de geleceğin ihtiyaçlarına saygılı davranarak insan ve doğa uyumunun sürekliliğine katkıda bulunmayı önemsiyoruz.

Rella Cake olarak; refah düzeyi, yaşam kalitesi, istihdam ve ekosistemin devamlılığının, ortak sorumluluğumuz olduğu bilinci ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Üretim teknolojilerimizde enerji ve kaynak verimliliği ile sürekli gelişim gösteriyor, yenilikçi çözümler üretiyoruz.

Çevreye ve sosyal hayata saygılı ve sorumlu yaklaşımımız ile gelecek nesillere daha sağlıklı ve çevre dostu ürünler sunuyor, "sürdürülebilirlik" kültürünün günlük alışkanlıklarımızdan geçtiğine inanıyoruz.

Rella Cake, kuruluşundan bu yana çevre duyarlılığı, ekonomi politikası, çalışanlarının ve toplumun beklentilerini karşılamaya yönelik hassasiyeti ile sürdürülebilir yapıdaki gelişimine devam ediyor.

Sürdürülebilir başarıdaki en önemli unsurun yetkin insan kaynağı olduğuna inanan Rella Cake, sürdürülebilirliği kurumsal yönetim yaklaşımının en önemli dinamiklerinden biri olarak görüyor.

Sürdürülebilirlik Stratejimiz

  • Sürdürülebilir değer zincirine sahip olmak,
  • Çevrenin korunması ve doğal kaynakların verimli kullanımı,
  • Tüm paydaşların ihtiyaçlarını karşılayacak sürekli sosyal gelişim,
  • Tüm süreçlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve
  • İnovasyondur.

Sürdürülebilir Toplum, Sürdürülebilir Çevre felsefemiz ve geliştirdiğimiz stratejilerimiz ile inanıyoruz ki "Sürdürülebilirlik, bugün olduğu gibi gelecekte de rehberimiz olacak."